Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Jan Wieczorek informuje, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 13 marca 2020 r.do odwołania ograniczono obsługę interesantów w kancelarii.

Wnioski oraz pisma należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego.Sprawy można załatwiać również telefonicznie pod nr 322620263, bądź mailowo pod adresem: dabrowa.gornicza.wieczorek@komornik.pl.

Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto komornika: 13 1240 4908 1111 0010 6327 9505 Bank Polska Kasa Opieki SA podając w tytule płatności: sygn. akt oraz imię i nazwisko.

Obszar działania:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Jan Wieczorek działa w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, która obejmuje miasto Dąbrowa Górnicza i Sławków.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję na nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 8 ust. 6 wymienionej wyżej ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.